GUGF: Generalforsamling Grauballe Ungdoms- Og Gymnastikforening

nyhed_small_test

Torsdag d. 26. februar 2015. kl. 19.00 i klubhuset. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning og regnskab. 
4. Indkomne forslag. 
    a) Vedtægtsændring/-tilføjelse til §4 (Karsten Laursen): Tilføjelse: Personer over 25 år modtager ikke løn/godtgørelse for arbejde i og omkring Grauballe Ungdoms- og Gymnastikforening, for aktiviteter i alderen 0-18 år. 
5. Valg til bestyrelse: 
    Allan Fühlendorf – modtager ikke genvalg 
    Lone Bødtger – modtager genvalg 
    Suppleanter:  
6. Valg af udvalgsformænd. 
    a) Fodbold  
    b) Gymnastik  
    c) Håndbold  
    d) Badminton / Tennis  
7. Valg af revisorer, herunder 1 suppleant. 
8. Eventuelt.

Med venlig hilsen  GUGF - Bestyrelsen