GUGF: NY STRUKTUR SKAL FREMTIDSSIKRE GUGF

nyhed_test

Med en nye struktur for GUGF, som der nu lægges op til kan man, samtidig med at man får revideret klubbens vedtægter som er tilbage fra 2005, få fremtidssikret Idrætsforeningen. Vi skal af åbenlyse årsager med et Grauballe Forum, som ser ud til at blive realiseret i foråret 2014, sende nogle klare og utvetydige signaler til Silkeborg kommune om at vi, i GUGF er i en solid udvikling og at man i både Gymnastik, Håndbold og Badminton afdelinger der allerede nu har stor tilvækst, men også har velbegrundede vækst planer i gang, som kræver nye og bedre faciliteter. Så man er godt forberedt og klædt på til Grauballe Forum står klar. Med de muligheder som det bringer skal Grauballe UGF være godt organiseret og velforberedte på hvad det er vi vil, både sportsligt og økonomisk.

Oplægget til den nye struktur skal sikre en lettere tilgang til det gøres noget mere overkommeligt at deltage i bestyrelsen og i underudvalg. Når man gennemfører en struktur ændring som i det stillede forslag, kræver det vedtægtsændringer derfor har vi stillet de to forslag samlet.

Se forslag 1 her (Forslag til vedtægtsændringer)

Se forslag 2 her (Forslag til ny struktur i GUGF)