GUGF: GRAUBALLE FORUM en realitet!

nyhed_test

Det er med stor glæde at vi nu i dag sammen med Kultur og Fritidsudvalget er nået frem til en løsning, der efter 8-9 års sej kamp for vores projekt Grauballe Forum, nu endelig kan sige at vi er nået i mål. Der er afsat 9,0 mill.kr til byggeriet.

Grauballe Forum påbegyndes så hurtigt det er muligt og muligvis indebærer det at byggeriet kan stå færdig før end forventet 01.august 2015, helt præcist hvornår afgør hvor hurtigt projekteringen kan ske.

Det er beslutte at Grauballe Forum sportshallen skal ligge på arealet oppe foran den gamle hal. Det er også besluttet at den gamle fodboldbane bliver til en kampbane hvor vores bander og måltavlen komme op, således at der opnås den ønskede nærhed mellem kambanen med bander sponsorskilte og klubhus/hal/omklædnings faciliteterne er. Det er også besluttet at den grønne trekant hvor vi normalt holder sommerfesten, skal benyttes som grønt areal til skolens boldaktiviteter samtidig med at de omkringliggende grønne område ved den nye hal kan benyttes til lege, sneboldskamp etc. etc. som skolen har brug for. Den grønne trekant kan/vil der blive etableret en multibane med kunstgræs som kan dække rigtig mange formål både for skole/SFO og for GUGF.
Som alle parterne er enige om, så er det en rigtig god løsning for alle og for hele lokalområdet.

De udfordringer vi så har er den private del nemlig opførelsen af Forsamlingshus, Klubhus og Tennisbane. Det er meldt ud fra Kultur & Fritids udvalget at der ikke er sat penge af til ny tennisbane, det er lige så klart meldt ud at Silkeborg Kommune ikke ønsker at købe klughuset, hvorfor GUGF fortsat har brugsretten til arealet hvor klubhuset ligger og kan vælge at bygge forsamlingshuset sammen med den del. Vi kan også frit vælge at bygge den private del sammen med den nye hal hvis det viser sig mest økonomisk hensigtsmæssigt. 
Grauballe Forums udfordring ligge så i at analyser hvor meget vi kan og skal bygge og hvordan vi kan løse problematikken om en tennisbane.

KFI udvalget har givet tilsagn om at vi kan arbejde hen mod at kampbanen på sigt ændres til en kunstbane, men de er kun med på en 50/50 aftale hvor vi selv skal finde halvdelen af investeringen og så kommer der kommunalt anlægsandel på den sidste halvdel samt på drift og vedligehold af en kunstbane. Det arbejde vil vi drøfte og tage fat på efter at Grauballe Forum er indviet og i drift. Absolut en mulighed vi vil arbejde videre med i Grauballe.

Det er ligeledes Silkeborg Kommunes klare hensigt at der på sigt skal opkøbes jord fra Grauballegaard der sikre at en mindre udvidelse ind på havearealet til Hovedbygningen så man får et retvinklet areal ned mod skolen og at der opkøbes jord bag skolen som oprindeligt aftalt til 2 fodboldbaner m.v. tidsplanen for disse opkøb kan være 8-10 år. 

Selv om det har været svære og hårde forhandlinger, så vil vi gerne lette på hatten for det nye KFI udvalg, der på bedste vis har tilgodeset de store brugere af Grauballe Forum og arbejdet både intenst og meget seriøst med til at få ”enderne” til at nå sammen, og det er sket på forholdsvis kort tid, i et tæt samarbejde med, Skolen og Skolebestyrelsen, Grauballe UGF og Grauballe Forum som brugerne og under størst mulig hensyntagen til en bred og særdeles brugbar løsning. Og nu kan vi se frem til at der måned for måned sker en meget synlig proces og aktiviteter på arealerne. Et spændende forår står for døren og det er absolut ikke blevet mindre attraktivt at være Grauballe borger eller potentiel tilflytter til Grauballe.

Tak til Kultur og Fritid og de involverede parter, nu trækker vi i arbejdstøjet og lavet et pulserende hjerte i Grauballe – for alle og fordi vi vil!

På vegne af Grauballe Forum