Grauballe Hallen besigtiget for skimmelsvamp

nyhed_test

I forbindelse med Grauballe Forums generalforsamling udtrykte flere forældre til aktive i GUGF, bekymring for at der kunne være skimmelsvamp i hallen og omklædningsrummene.

På den baggrund henvendte GUGF sig efterfølgende til Grauballe skole, som er ansvarlig for hallen, med et ønske om, at hallen samt tilstødende faciliteter blev undersøgt for skimmelsvamp. Silkeborg Kommune har efterfølgende sendt vedhæftede brev og rapport, hvor de gør det klart, at de ikke ser tegn på skimmelsvamp. Der er dog ikke foretaget egentlige prøver efter skimmelsvamp, men foretaget en besigtigelse og lavet fugtmålinger.

GUGF har taget Silkeborg Kommunes rapport til efterretning, og vil for nærværende ikke foretage sig yderligere.

GUGF bestyrelse