Sponsorudvalget

Sponsorudvalgets hovedformål er at holde GUGF’s udgifter til spillerdragter på nul, samt at give sponsorerne en god oplevelse af det at være sponsor. Ligeledes skal sponsorudvalget vær medvirkende til at indhente sponsorater til forskellige arrangementer der måtte være i GUGF.

Generelt

Sponsorgruppen

 • Består af 3 eller flere personer der vælges på generalforsamlingen, eller udpeges af bestyrelsen
 • Rapporterer til bestyrelsen i GUGF via bestyrelsesmøderne
 • Administrerer de lokale sponsorer således de ikke bliver overrendt af flere afdelinger i klubben samtidig
 • deltager i bestyrelsens møder
 • medvirker til at klubbens medlemmer, i samarbejde med sponsorgruppen, kan søge sponsorater udenbys.


Udførende

Formanden for sponsorgruppen har det overordnede og udførende ansvar for foreningens udadvendte aktiviteter, og vil oftest være foreningens kontaktperson. Han/hun har således ansvaret for:

 • At der opretholdes og udbygge samarbejdet med de øvrige medlemmer i sponsorudvalget.
 • At der eksisterer en løbende dialog mellem potentielle sponsorer, således at de ikke, i tiden fra deres tilkendegivelse af et sponsorat, til GUGF’s behov opstår, bruger sponsorpengene andet steds.
 • At der tages billeder af holdene med sponsor dragter på, og at disse billeder offentliggøres i Grauballe Nyt og på GUGF’s hjemmeside
 • At sponsorerne får tilbudt et billede af det hold de har sponseret
 • At lave rabataftaler med tøj- og sponsorudstyrs leverandører


Administrativt

Formanden har følgende administrative pligter

 • At der indkaldes til sponsorgruppe møder løbende
 • At holde udvalgsformænd informeret om hvor GUGF handler sportsudstyr
 • At der efter hver sæsonafslutning, i samarbejde med de øvrige udvalgsformænd, laves status over behov for kommende sæson, så der kan blive søgt sponsorer og foretaget indkøb i god tid inden opstart.
 • At ajourføre sponsorlisten i Grauballe Nyt.